Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
coachingvertigo

Studia podyplomowe COACHING

Studia Podyplomowe Coaching - Associated Certiefied Coach (ACC Portfolio Coach - Specific Training Requirements).
 

Cel

Studia przygotowują do prowadzenia zarówno coachingu biznesowego jak również innych odmian coachingu wg. modelu holistycznego, w tym również grupowego (team coachingu).
Zdecydowana większość zajęć ma formę warsztatową opartą na nowoczesnych metodach uczenia się osób dorosłych (mniej więcej 20% teorii vs 80% praktyki).  Słuchacze współtworzą program studiów poprzez aktywne uczestnictwo oraz praktyczne doświadczanie sytuacji „z życia wziętych”. Dzięki temu uczą się jak prowadzić coaching, a także mogą doświadczyć go z perspektywy klienta coachowanego.
Oprócz wiedzy i umiejętności bardzo duży nacisk kładzie się na kształtowanie zawodowej postawy bazując na standardach kodeksu etycznego International Coach Federation.
Stąd też ogromną rolę przypisuje się aspektowi moralnemu w trakcie nauki. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości oraz nieporozumienia, które pojawiły się w wyniku dezinformacji w środowiskach zainteresowanych coachingiem.
Dzięki warsztatowej formie zajęć uczestnicy dowiadują się jak dostrzegać potencjał tkwiący w innych ludziach, wydobywać ich mocne strony oraz rozwiązywać sytuacje problemowe poprzez zastosowanie kreatywnych strategii myślenia i działania.
Bardzo interesujące dla przyszłych absolwentów będzie kompleksowe połączenie wielu różnych odmian coachingu. Oprócz standardowego coachingu „face to face” uczymy się również team coachingu wykorzystując niecodziennie techniki np. elementy związane z alpinizmem. Dzięki temu, nasze studia, to wspaniała szkoła rozwojowa trwająca wiele miesięcy. Taka praca pozwala na uruchomienie  procesu grupowego oraz przeżywania go w sposób pełny i bardzo wartościowy. Relacje między studentami często przeradzają się w dojrzałą przyjaźń, która trwa długo po zakończeniu studiów. 
 
Zapraszamy na film prezentujący ten kierunek, przygotowany przez absolwentów: 
http://youtu.be/RPBdnCGYCsQ
 
Założenia studiów:
 • Studia podyplomowe z coachingu kompleksowo przygotowują do podjęcia zawodu coacha zgodnie ze standardami International Coach Federation.
 • Umożliwiają akredytację ICF ścieżką Portfolio i spełniają obowiązujące w ICF kryteria Associated Certiefied Coach (ACC Portfolio Coach - Specific Training Requirements).
 • Oparte są na kodeksie etycznym oraz na 11 kompetencjach coacha wg ICF.
 • Trwają 22 dni szkoleniowych w systemie weekendowym (200 godz. dydaktycznych).
 • Prowadzone są przez Zespół akredytowanych coachów ACC i PCC ICF mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych i coachingowych.
 • Studia kończą się sesją mentor – coachingu, która jest niezbędna do uzyskania akredytacji ICF.
 Studia są adresowane do:
 • Przyszłych coachów pragnących ubiegać się o akredytację w International Coach Federation (ICF).
 • Osób chcących wykonywać zawód coacha zgodnie ze standardami ICF Polska. 
 • Wszystkich słuchaczy zainteresowanych pracą coacha i chcących pracować wg standardów największej i najbardziej renomowanej federacji coachingu na świecie –International Coach Federation. 
 • Osób, które interesują się coachingiem oraz używają coachingu w życiu zawodowym lub prywatnym, jako narzędzia motywowania i rozwoju innych.
 • Kadry kierowniczej, managerów, liderów, właścicieli firm.
 • Pracowników działu Human Resources. 
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką rozwoju osobistego oraz pracujących z ludźmi gdzie budowanie relacji oraz zaufania jest kluczowe dla wyników i efektywności pracy (psychologowie, socjologowie, pedagodzy, terapeuci).
 

Korzyści

Studia uczą przede wszystkim praktyki coachingowej. Po ukończeniu absolwenci będą swobodnie posługiwać się narzędziami i technikami coachingowymi. Kompetencje uzyskane w trakcie studiów ułatwią komunikację z innymi, budowanie relacji oraz zaufania nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym.
Osoby chcące zdobyć akredytację ICF po zakończeniu studiów zyskują wymierne korzyści:

Korzyści dla klienta z zatrudnienia akredytowanego coacha:
 
 • Masz pewność, że coach ukończył profesjonalne szkolenie uznane przez największą organizację coachingową na świecie i zgodne z najwyższymi światowymi standardami.
 • Coach przeszedł co najmniej 10-godzinny program mentoringu.
 • Sesje coacha były słuchane co najmniej przez 2 innych doświadczonych kolegów w celu zapewnienia profesjonalnych standardów.
 • Coach przeprowadził co najmniej 100 godzin coachingu w tym 80 z nich było płatnych, co znaczy, że klienci wybrali właśnie tego coacha i chcieli zapłacić za jego usługi.
 • Coach korzysta z różnych form dokształcania  i jest do tego zobowiązany poprzez ICF , może korzystać z wielu form rozwijania swoich kompetencji w zależności od potrzeb.
 • Klient może uzyskać potwierdzenie o akredytacji coacha na stronie ICF Global i ICF Polska, jeśli coach jest członkiem tej organizacji, jest to forma rekomendacji.
 • Coach swoje usługi coachingowe prowadzi zgodnie z kodeksem etycznym wypracowanym przez ICF; jeśli klient ma wątpliwości co do postawy etycznej coacha, może swoje wątpliwości zgłosić do ICF, w krytycznych sytuacjach coach może utracić akredytację.
Korzyści dla coacha z posiadania akredytacji:
 • Jest zdecydowanie bardziej wiarygodny na rynku (patrz wyżej).
 • Dzięki mentoringowi ma możliwość poznania swoich mocnych i słabszych stron.
 • Dzięki ofercie ICF może rozwijać się na profesjonalnych szkoleniach.
 • Może wykonywać usługi coachingowe na całym świecie dzięki standardom ICF.
 • Ma dostęp do najnowszych badań i informacji.
 • Ma możliwość poprosić o wsparcie doświadczonych kolegów i podzielić się wątpliwościami .
 • Może uczestniczyć w wielu wydarzeniach, szkoleniach, warsztatach i  konferencjach sygnowanych przez ICF.
 

Wykładowcy

Jakub Rozbicki ICF PCC
Sylwia Plona-Zduńczyk ICF ACC
Adam Bekier ICF PCC

 


Program

 • Ustalenie zasad współpracy coachingowej (1 i 2 kompetencja ICF)
 • Współtworzenie relacji (3 i 4 kompetencja ICF)
 • Efektywne komunikowanie (5, 6 i 7 kompetencja ICF)
 • Wspieranie procesu uczenia się i osiągania rezultatów (8, 9. 10 i 11 kompetencja ICF)
 • Pogłębiona praca z przekonaniami i wartościami
 • Modele coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniach (BSFT)
 • Team coaching
 • Egzamin końcowy
 

Forma zaliczenia

 • Egzamin ustny
 • Obrona pracy dyplomowej
 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach
 • Testy


Opłaty

Całkowity koszt: 4000 zł lub 4 x 1000 zł
 • Zjazdy: sobota - niedziela
 • Liczba miesięcy: 10
 • Liczba godzin: 200
 • Liczba zjazdów: 11

Start

październik  2023

Pytania?

Jakub Rozbicki
ICF PCC
tel +48 601 631 838
krozbicki@coachingvertigo.com